La pàgina només hauria de ser accessible mitjançant el botó de comparació