Cèdula d’ habitabilitat: en quins casos és necessària i per què

Habitabilitat és la qualitat d’ habitable, és a dir, un lloc on es pot viure. Suposem que un habitatge ha de reunir unes condicions mínimes per morar-hi, però, Quines són exactament? Qui les fixa?

T’ho comptem tot sobre la cèdula d’habitabilitat, per a què serveix o com es tramita, entre altres coses.

Què és cèdula d’habitabilitat

La cèdula d’ habitabilitat és el document que demostra que un habitatge reuneix les condicions adequades per ser habitat. Pertoquen a la solidesa de la construcció i el paviment, el tractament d’aigües, la superfície disponible, la distribució i equipament o la instal·lació de subministraments bàsics.

És obligatòria per llogar o per vendre un habitatge, segons on es trobi, així com per contractar subministraments mínims com aigua, electricitat o gas. A més, i com podem llegir en la Llei 18/2007, del Dret a l’Habitatge, són de dos tipus: de primera ocupació, per a habitatges nous; o de segona ocupació, per a aquelles preexistents o que ja han tingut ús.

Se solen associar cèdula i certificat energètic, ja que aquest últim també és necessari per vendre o llogar un immoble. La cèdula d’habitabilitat acredita que l’habitatge reuneix unes condicions considerades mínimes per viure-hi, i el certificat energètic informa sobre el consum d’energia i les emissions de CO2 d’un immoble. S’ ha d’ incloure en els anuncis de lloguer o venda de l’ habitatge.

Per a què és necessària?

Normativa aplicable

Els requisits queden regulats a la normativa corresponent, que depenen de cada comunitat autònoma i del Pla General d’ Ordenació Urbana de la localitat corresponent, el PGOU.

A Catalunya regeix el Decret 141/212, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.

És obligatòria per llogar un pis?

Sí, la cèdula d’habitabilitat és obligatòria per posar un habitatge de lloguer a Catalunya, i de no tenir-la es pot procedir a l’anul·lació del contracte.

Les institucions de les quals depèn el document, com l’ajuntament de la localitat en la qual es troba, no solen especificar la quantia de la possible multa per llogar habitatge sense cèdula.

Però recordem que el document és necessari per contractar els subministraments bàsics, i de fer-ne ús de manera irregular, la que sí que pot multar és la companyia responsable.

La maniobra que es coneix popularment com enganxar la llum, a la qual s’haurà hagut de procedir per tenir electricitat sense cèdula, pot ascendir fàcilment als 1500 euros.

És obligatòria per vendre un pis?

Depèn de la comunitat autònoma en la qual ens trobem. A Catalunya sí que ho és , com succeeix a Múrcia, Navarra, Cantàbria, Astúries, Canàries o La Rioja. No obstant això, altres com Andalusia, Castella-la Manxa, Aragó o Madrid han suprimit el tràmit recentment, a fi de simplificar.

Així doncs, si et preguntes si es pot escripturar sense aquest document, has de saber que depèn d’on estigui.

Diferència entre cèdula d’ habitabilitat i llicència de primera ocupació

La llicència de primera ocupació és el document urbanístic que demostra que un edifici s’ ha construït segons el recollit en el projecte. Pertoca als edificis de nova construcció, als quals han patit alguna modificació de calat o als que han variat el seu ús, després hi ha diversos tipus de llicència. En aquests dos últims supòsits entren una ampliació o la transformació d’ un local i oficina en habitatge.

La cèdula d’ habitabilitat també és un document urbanístic que acredita que es reuneix unes condicions mínimes, però s’ ocupa de la solidesa, la salubritat o la higiene que pot proporcionar. Recordem que hi ha dos tipus de cèdules d’habitabilitat: de primera (s’inclou aquí el de primera ocupació després de rehabilitació) i de segona ocupació.

Per tant, es tracta de documents semblants, però que acrediten el compliment de paràmetres diferents i, per això, són també de diferents tipus.

cedula habitabilitat Mollet

Com saber si un habitatge té cèdula d’habitabilitat

Per comprovar si un habitatge té cèdula d’habitabilitat, has d’acudir a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Si vas a llogar, és interessant que ho facis, doncs pot que l’habitatge no el tingui o que hagi caducat, ja que la vigència és de quinze anys.

En tot cas, recórrer a una immobiliària sempre ofereix garanties, ja que s’ocupa del paperot i comprova que tot està en regla.

Requisits per obtenir-la

A Catalunya es tramiten a través de l’ Agència de l’ Habitatge de Catalunya en qualsevol de les seves Oficines Locals d’ Habitatge i ho ha de fer un arquitecte o arquitecte tècnic.

Alguns dels requisits per poder disposar de cèdula d’ habitabilitat són:

– L’ habitatge ha de tenir una superfície útil, com a mínim, de 36 m ²

– Ha de tenir almenys una estada destinada com a menjador o zona d’ estar a més d’ una cambra higiènica i d’ una cuina.

– L’ alçada mínima ha de ser de 2,5 metres, a excepció de cuines i banys que pot ser de 2,20 m.

– L’ habitatge ha de disposar d’ aigua freda i calenta, així com electricitat.

– La cuina ha de tenir almenys una aigüera, un aparell de cocció i un sistema d’ extracció de fums mecànica.

Hi ha una documentació genèrica que sempre caldrà presentar, com el model de sol·licitud emplenat, el DNI de la persona propietària.

En el termini de 30 dies aproximadament, la cèdula podrà ser recollida a Agència de l’ Habitatge de Catalunya, també amb cita prèvia i si s’han abonat les taxes. També pot ser enviada per correu ordinari.

La cèdula d’ habitabilitat demostra que l’ habitatge reuneix les condicions adequades per viure-hi, i amb el document es podran contractar els subministraments mínims. Ocupar-la sense tenir-la pot comportar multa o sanció, sobretot des de les empreses que proporcionen aquest subministrament

Compare Listings

Nuevas Puertas Se Abren en 2024

Brindemos por un año de nuevos comienzos y hogares que cuentan historias.

¡Desde Fincas León te deseamos un próspero Año Nuevo!