EL TEU CHECKLIST DE
DOCUMENTS NECESSARIS
PER VENDRE UN HABITATGE

Saps que per posar en venda el teu pis o casa has de reunir uns quants documents però…

¡Uf! ¿Quins documents necessito exactament? ¿M’estaré deixant-ne algun?

¿Que no s’estengui el pànic! En aquest article et donarem la checklist definitiva perquè recopilis tots els papers necessaris sense deixar-te els nervis pel camí.

Aquests són els documents que necessitaràs

Per facilitar-te encara més la revisió de la checklist, la dividirem en dues categories: documents obligatoris i documents opcionals.

Documents obligatoris

 • DNI en vigor (o altre document identificatiu com NIE o passaport). Comencem amb el més obvi, però que moltes vegades s’oblida a l’hora de signar el contracte de compravenda. Sense portar la teva identificació i, molt important, que estigui en vigor, la signatura del contracte no podrà continuar endavant. El notari necessitarà acreditar que ets efectivament el propietari de l’habitatge.

 • Escriptures de compravenda. Són les escriptures que se’t van donar quan vas comprar la casa que ara vendràs. A través d’elles demostreu que sou el propietari de l’immoble. Un cop signat el contracte, passaran a mans del nou propietari.

 • Cèdula dhabitabilitat. Amb aquest document s’acredita que l’habitatge compleix tots els requisits mínims per ser habitat. Aquesta cèdula és l’Agència Catalana de l’Habitatge i és obligatòria a Catalunya.

 • Rebut de l’IBI (Impost sobre Béns Immobles). Et servirà per demostrar que estàs al corrent de pagament del dit impost. Actualment la llei diu que qui propietari a 1 de gener és l’obligat al pagament.

 • Nota simple. Hi figuren les característiques de l’immoble, les dades sobre el seu titular i si està o no lliure de càrregues. Normalment la demanarà el notari al registre uns dies abans de la compravenda. De totes maneres, et recomanem que també la sol·licitis tu, per comprovar que totes les dades estan actualitzades i així evitar problemes d’última hora.

 • Certificat deficiència energètica. Per obtenir-la, un tècnic anirà a casa teva, la inspeccionarà i farà un càlcul de les emissions de CO2 respecte als m2. Del resultat en sortirà una qualificació que va des de l’A (màxima eficiència) fins a la G (mínima eficiència). Actualment totes les immobiliàries afegeixen aquesta qualificació als vostres anuncis d’habitatges en venda.

 • Inspecció tècnica d’edificis (ITE). És un certificat obligatori per a finques de més de 45 anys. Amb ell s’assegura que l’edifici i els habitatges estan en condicions de ser habitats malgrat l’antiguitat i, si hi ha algun desperfecte, s’indica en què consisteix i la gravetat i els terminis per a la reparació.

 • Últims rebuts dels subministraments i les lectures dels comptadors. Simplement per demostrar que ets al corrent del pagament dels serveis de llum, aigua i gas.

 • Certificat de ser al corrent de pagaments de la comunitat. Per comprovar que no deixes saldos pendents amb la quota de la comunitat de veïns o les derrames. Si queden deutes pendents, aquests es descomptaran del preu de l’habitatge. Us ho expedirà el secretari de la comunitat o bé l’administrador de finques.

 • Certificat de deute zero. En cas que hagis pagat tota la hipoteca de l’habitatge però no hagis sol·licitat encara la cancel·lació al Registre de la Propietat, hauràs d’aportar el certificat de deute zero, conforme la hipoteca està totalment saldada. Serà el teu banc qui t’ho expedeixi.

 • Saldo pendent de la hipoteca. Si encara queda hipoteca per pagar, es pot liquidar el deute el dia de la signatura, amb l’import rebut de la venda de l’immoble. Amb el certificat de saldo pendent el banc del comprador estendrà al teu un xec per l’import corresponent. D’aquesta manera el deute quedarà liquidat per a tu.

 • Contracte d’arres. Al contracte d’arres es formalitzen totes les condicions que hagis pactat amb el comprador, com poden ser els terminis per deixar la casa. Si una de les parts incompleix alguna condició, el contracte d’arres servirà com a garantia, per això us aconsellem que ho feu. Tens més informació en aquest post .

Documents opcionals

Aquests documents no són obligatoris. Però alguns són recomanables, i altres te’ls podria sol·licitar el comprador.

 • Plànols de lhabitatge. Sempre va bé tenir-los perquè la immobiliària els afegeixi a l’anunci. Si el pis o casa que vendràs necessita reformes, seran especialment útils perquè els possibles compradors vegin la localització de parets mestres i distribució de les habitacions, i així es facin una idea de les reformes possibles. La immobiliària podrà fer els plànols sense problemes si no en disposes.

 • Estatuts de la comunitat. Es recullen les normes que regeixen a la comunitat de veïns. El comprador et podria sol·licitar. El president de la comunitat te’n donarà una còpia sense problemes.

En quina fase de la venda necessitaré cada document?

No us preocupeu que no haureu de recopilar tots aquests papers d’una sola vegada. Et recomanem, però, que ho facis amb prou antelació per si sorgeix alguna ensopegada.

● A l’inici de la venda: nota simple.
● Per als anuncis i les visites: plànols, cèdula d’habitabilitat, certificat d’eficiència energètica.
● Per negociar amb el comprador: contracte d’arres, estatuts de la comunitat, rebut de l’IBI, certificat ITE.
● Per al dia de la signatura al notari: escriptura, rebuts dels subministraments, certificat d’estar al corrent de pagaments amb la comunitat, certificat de deute zero o certificat de saldo pendent de la hipoteca.

I un detall molt important i que se sol oblidar: les claus! Porta-les per poder lliurar-les al nou propietari.

El millor: comptar amb ajuda de professionals

Fer paperassa és una cosa que només de pensar-ho ens aclapara.

I encara que recopilar aquests documents no sigui especialment difícil, el millor és que et donis suport en una immobiliària seriosa i professional que t’orienti i s’encarregui per tu de molts dels tràmits i paperassa .

Canviar de casa ja és de per si mateix estressant, no hi afegeixis més estrès amb la burocràcia, deixa-la a les nostres mans! Estarem més que encantats d’acompanyar-te en tot el procés de venda de casa teva. Contacta’ns!

Compare Listings

Nuevas Puertas Se Abren en 2024

Brindemos por un año de nuevos comienzos y hogares que cuentan historias.

¡Desde Fincas León te deseamos un próspero Año Nuevo!